Adatbiztonság

 „Prin completarea și semnarea formularelor de inscriere sau prin folosirea site-ului Romarta.Net îmi dau consimțământul în mod expres și neechivoc ca S.C.TRANSYL-IMPEX S.R.L., cu sediul principal în Odorheiu-Secuiesc, Str.Kossuth Lajos Nr.1, înregistrată la O.R.C. Harghita sub nr. J19/135/1994, CIF RO 5293424, să utilizeze datele cu caracter personal furnizate de mine doar in scopuri de marketing și sunt de acord să primesc oferte promoționale sau personalizate, informații și noutăți despre produsele comercializate de S.C.TRANSYL-IMPEX S.R.L.

Totodată mi s-a adus la cunoștință faptul că, potrivit Legii nr. 677/2001, am dreptul de a solicita reactualizarea datelor furnizate, de a–mi exercita dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a mă adresa justiției, precum și dreptul de a solicita ștergerea datelor mele din evidența S.C.TRANSYL-IMPEX S.R.L. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la S.C.TRANSYL-IMPEX S.R.L. Odorheiu-Secuiesc, Str.Kossuth Lajos Nr.1

 

Am luat la cunoștință despre faptul că datele mele personale nu vor fi dezvăluite către terțe persoane.

 

În conformitate cu Legea nr. 677/2001 S.C.TRANSYL-IMPEX S.R.L. este înregistrată ca operator de date cu caracter personal sub Nr.23179”