Politica de confidențialitate,
Termeni si conditii, Politica de Cookies

Politica de confidențialitate a firmei Transyl Impex SRL privind folosirea datelor cu caracter personal

Firma Transyl Impex SRL. identificat prin CUI: RO5293424 este înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul de înregistrare 23179 și faece totul posibil pentru a avea grijă la datele dumneavoastră. 

Aici găsiți rezumatul politicii noastre pentru a avea acces la cele mai importante aspecte. Mai în jos găsiți în întregime tot documentul:

Ce fel de date cu caracter personal adunăm

Datele considerabile de caracter personal adunate de firma noiastră sunt: Nume, Prenume, adresa de mail, număr de telefon, adresa postala, CNP, data nasterii.

La ce fel de scopuri folosim aceste date

Datele dumneavoastră sunt folosite cel mai des pentru a vă contacta în legătură cu livrarea produselor comandate pe site-ul nostru, cu scopul de facturare și livrare.Temeiul prelucrării în acest caz este Executarea contractului de cumpărare.

În alte cazuri vă putem trimite de câteva ori anual mesaje informative despre produsele și promoțiile noastre prin email sau sms, pentru acestaă vă cerem consimțământul Dumneavoastră în formularul de comandă, sau prin formularul cardului de fidelitate în magazin.

Cum puteți să ștergeți/modificați toate datele dumneavoastră în sistemul nostru

Dacă aveți un cont pe site-ul nostru accesați My account unde în submeniul Detalii cont puteți modifica Numele, Prenumele și numărul de telefon. Tot aici puteți să ștergeți contul dumneavoastră definitiv. În submeniul Adrese puteți modifica sau șterge adresele de livrare. 

În cazul în care nu aveți cont online în sistemul nostru, cea ce înseamnă că ați înregistrat offline în magazinul nostru sau prin promoțiile noastre în magazin, acceptând aceste termeni în scris prin semnătura dumneavoastră, atunci pentru modificarea sau ștergerea datelor puteți să ne trimiteți un sms cu textul „Dezabonare” pe numărul de telefon 0758301049 sau prin email la adresa office@romarta.net sau tot pe aceste căi puteți să ne scrieți cum să modificăm / ștergem datele dumneavoastră.

Cine are acces la datele cu caracter personal

Transyl Impex SRL nu dezvăluie, nu vinde și nu folosește la alte scopuri datele dumneavoastră, în afară de scopurile enumerate mai sus. Datele sunt stocate pe serverele încriptate, cu acces doar de personalul avizat al firmei. Pentru executarea contractului de cumpărare, unele date de contact și de livrare, vor fi predate curierului (Numele, Adresa de livrare, număr de telefon).

Cât timp vor fi stocate datele

Datele vor fi stocate până în momentul în care persoana vizată cere ștergerea acestuia.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE:

DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea si protejarea datelor cu caracter personal de catre Transyl Impex SRL;

DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obtine de la operatorul de date  confirmarea faptului ca datele cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de catre acesta;

DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obtine rectificarea datelor inexacte, precum si completarea datelor incomplete;

DREPTUL LA STERGEREA DATELOR („DREPTUL DE A FI UITAT”) -dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, stergerea datelor cu caracter personal;

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – dreptul de a obtine, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora;

DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre Transyl Impex SRL catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL LA OPOZITIE – dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele cu caracter personal sa faca obiectul unei prelucrari, in masura in care sunt indeplinite conditiile legale;

DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE – dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau reevaluarea oricarei decizii bazate exclusiv pe prelucrari efectuate prin mijloace automate (incluzand crearea de profiluri) care produce efecte juridice sau afecteaza in mod similar, intr-o masura semnificativa, persoanele vizate;

DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI SAU AUTORITATII NATIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de a se adresa cu plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, care au fost incalcate.

In cazul in care nu sunteti de acord cu modificarile prezentate mai sus, pana la 1 august 2018, aveti dreptul de a denunta in mod unilateral și să cereți ștergerea datelor dumneavoastră fara a suporta penalitati si fara a fi necesara invocarea unui motiv. Ulterior acestei date, modificarile vor fi considerate acceptate. De asemenea oricând puteți cere ștergerea sau modificarea datelor dumneavoastră descrisă în capitolul de mai sus.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI

PROTECȚIE A VIEȚII PRIVATE în întregime

1. Termeni

Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (RGPD) –

Date cu caracter personal (DCP)

Prelucrare –

Restricționarea prelucrării –

Operator – SC Transyl Impex SRL –

Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) –

2. Introducere

SC TRANSYL IMPEX SRL, în calitatea sa de operator, prelucrează datele cu caracter personal ale clienților, angajaților, partenerilor și altor persoane care interacționează cu compania și/sau sunt antrenate în relații contractuale.

Prezenta politică descrie modul în care DCP trebuie prelucrate, în conformitate cu RGPD, principiile de prelucrare a DCP, precum și drepturile și obligațiile angajaților implicați în procesul de prelucrare a DCP.

SC TRANSYL IMPEX SRL nu operează transferuri de DCP către țări terțe sau organizații internaționale.

3. Obiective

 • Conformitatea cu RGPD și bunele practici în materie de protecția DCP;
 • Protecția drepturilor persoanelor vizate (clienților, angajaților, partenerilor etc);
 • Transparența privind modul în care sunt protejate DCP;
 • Protecția împotriva riscurilor de încălcare a securității DCP.

4. Aplicabilitate

Prezenta politică se aplică:

 • Conducerii SC TRANSYL IMPEX SRL;
 • Tuturor angajaților SC TRANSYL IMPEX SRL;
 • Voluntarilor și persoanelor ce își desfășoară stagiul de practică în cadrul SC TRANSYL IMPEX SRL;
 • Tuturor persoanelor cu care SC TRANSYL IMPEX SRL se află în relații contractuale.

5. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 •  Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 •  Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

6. Tipuri de date cu caracter personal prelucrate

SC TRANSYL IMPEX SRL prelucrează, în principal, dar fără a se limita la, următoarele tipuri de date:

 • Nume
 • Prenume
 • Data și anul nașterii 
 • E-mail
 • Adresă
 • Număr de telefon
 • CNP

7. Temeiul juridic al prelucrării

În principal, la nivelul SC TRANSYL IMPEX SRL, se realizează operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal a clienților și angajaților. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale clienților are a baza executarea contractului de vânzare/cumpărare încheiat cu persoane fizice și juridice. Aceasta impune, printre altele, primirea și transmiterea comenzilor prin poștă sau o firma de curierat.

Prelucrarea datelor angajaților are loc în baza obligațiilor legale stabilite în legislația muncii. Astfel că, în vederea angajării și a desfășurării ulterioare a relațiilor de muncă se folosesc: CV, CIM, Fișa postului, Dosar angajare (cazier, permis de conducere, certificat de naștere, diplomă de BAC), Fluturași de salariu, Tichete de masă, foi de parcurs, Ordine de deplasare, platforma de recrutare Facebook.

În scop de marketing, SC TRANSYL IMPEX SRL prelucrează datele cu caracter personal prin intermediul site-ului romarta.net, și trimite sms-uri de pe numărul de telefon 0758301049.

 De asemenea, SC TRANSYL IMPEX SRL are o pagină pe platforma Facebook.

8. Responsabilități

Fiecare angajat al SC TRANSYL IMPEX SRL este responsabil, în conformitate cu atribuțiile sale, de protecția DCP. Mai mult decât atât, următoarele persoane comportă atribuții specifice:

 • Conducerea – este responsabilă pentru asigurarea faptului că SC TRANSYL IMPEX SRL îndeplinește obligațiile în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal prevăzute de RGPD.
 • Persoana cu atribuții în domeniul protecției datelor are următoarele sarcini:

– Informarea și consilierea operatoruluiului precum și a angajaților care se ocupă de prelucrare cu privire la obligațiile care le revin în temeiul RGPD

– Informarea în timp util a Conducerii privind toate aspectele ce țin de protecția datelor (de ex: riscuri);

– Actualizarea periodică a procedurilor și politicilor de protecție a DCP;

– Inițierea și monitorizarea instruirii angajaților în domeniul protecției DCP;

– Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra protecției datelor și monitorizarea funcționării acesteia;

– Cooperarea cu ANSPDCP; punct de contact privind aspectele legate de prelucrare;

– Soluționarea cererilor persoanelor vizate, atunci când acestea se referă la exercitarea unui drept prevăzut de RGPD.

9. Drepturile persoanei vizate ȘI MODALITATEA DE EXERCITARE A ACESTOR DREPTURI

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către RGPD:

 • Dreptul de acces
 • Dreptul de rectificare
 • Dreptul la ștergere
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul la portabilitate
 • Dreptul la opoziție a prelucrării
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri

10. Transparența informațiilor

SC TRANSYL IMPEX SRL urmărește scopul ca toate persoanele vizate să fie informate despre faptul că DCP ale acestora sunt prelucrate și că acestea sunt conștiente de:

 • Modul și tipul de date prelucrate;
 • Scopurile prelucrării:
 • Modul de exercitare a drepturilor în legătură cu prelucrarea.

În acest sens, precum și în vederea respectării obligațiilor prevăzute de RGPD, SC TRANSYL IMPEX SRL a desemnat o persoană cu atribuții în domeniul protecției datelor, care poate fi contactată la adresa de e-mail: office@romarta.net

Termeni si conditii 

Utilizarea site-ului

Accesarea, vizitarea, folosirea sau cumpararea produselor prezentate pe site-ul www.Romarta.Net  implica acceptarea termenilor si conditiilor mai jos enumerati. Pentru a fi informat despre toate conditiile de utilizare ale acestui site, va rugam sa parcurgeti toate sectiunile urmatoare. S.C. Transyl Impex S.R.L. (detinatorul site-ului Romarta.Net) isi rezerva dreptul de a face modificari si actualizari ale acestor termeni si conditii, precum si ale ofertei, fara o notificare prealabila si fara precizarea motivelor; de asemenea, S.C. Transyl Impex S.R.L. isi rezerva dreptul de a corecta eventuale omisiuni sau erori in afisare care pot surveni in urma unor greseli de dactilografiere, lipsa de acuratete sau erori ale produselor software, fara a anunta in prealabil. Aceste erori nu obliga S.C. Transyl Impex S.R.L. la nicio actiune. Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile, de fiecare data cand folositi acest site. Continuarea folosirii site-ului implica acceptarea modificarilor efectuate. Tot continutul site-ului www.Romarta.Net este proprietatea S.C. Transyl Impex S.R.L. si este aparat de legea pentru protectia drepturilor de autor. Folosirea fara acordul scris al  S.C. Transyl Impex S.R.L.  a oricaror elemente regasite in site, chiar daca aceste elemente poarta marcaje de protectie, atrage dupa sine consecintele prevazute de legislatia in vigoare. Pentru a ne sesiza orice incalcare privind legea pentru protectia drepturilor de autor, ne puteti contacta la office@romarta.net  

 

Confidentialitate

S.C. Transyl Impex S.R.L. respecta legile in vigoare privind confidentialitatea datelor; www.Romarta.Net si S.C. Transyl Impex S.R.L. se angajaza sa nu transmita datele personale ale utilizatorilor site-ului catre terti si sa le foloseasca numai in scopul stabilirii contactului cu clientii sai, precum si in scopul informarii acestora asupra aspectelor legate de functionarea site-ului, oferta si politica firmei; www.Romarta.Net si S.C. Transyl Impex S.R.L. nu incurajeaza SPAM-ul, nu furnizeaza datele dvs de contact unor terti (persoane fizice sau juridice), nu vinde, nu ofera, nu face schimb de adrese de e-mail obtinute prin intermediul acestui site, nu divulga adresa dumneavoastra de e-mail altor persoane care acceseaza paginile acestui site.

Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul www.Romarta.Net adresa sa de email poate opta ca aceasta sa fie stearsa din baza de date a www.Romarta.Net . Pentru a sterge informatiile furnizate de dvs din baza de date, este de ajuns sa ne contactati si sa cereti acest lucru telefonic, prin fax sau e-mail.
S.C. Transyl Impex S.R.L. este inregistrata si avizata de catre ANSPDCP (Autoritatea

Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) cu nr. de inregistrare: 23179

Expeditie si livrare

Expedierea comenzii se va face in decursul zilei respective in care comanda a fost finalizata si confirmata, daca finalizarea a fost efectuata pana la ora 11:30, sau in termen de 24 de ore (o zi lucratoare) pentru comenzile confirmate dupa ora 11:30. Livrarea la destinatia se efectuaza in 24 de ore dupa expedierea comenzi. Exceptiile sunt zilele de sărbătoare legale și zilele de sâmbătă și duminică, când nu putem expedia colete, din cauza firmei de curierat.

 

Costurile de transport

Pot varia in functie de destinatie, de greutatea si marimea coletului. Tarifele de transport sunt stabilite de catre firmele de curierat si pot fi achitate la DESTINATIE (de catre client) sau la EXPEDITIE (caz in care costurile de transport se vor adauga la valoarea facturii; aceasta metoda prezinta avantajul reducerii costurilor de transport, in baza contractelor incheiate intre S.C. Transyl Impex S.R.L. si firmele de curierat partenere). S.C. Transyl Impex S.R.L. nu stabileste in mod independent costurile de transport si nu este beneficiarul acestor sume. 

 

Cum platesc?

Plata se poate face:
– in numerar, la livrare (sistem ramburs).

– online, prin card. Procesatorul nostru de plati este EuPlatesc
– prin banca: daca preferati aceasta modalitate de plata, va rugam sa ne anuntati; un reprezentant al S.C. Transyl Impex S.R.L. se va ocupa de toate detaliile (factura proforma, confirmare plata etc.) astfel incat comanda dvs. sa fie livrata in cel mai scurt timp. Livrarea produselor se va face numai dupa intrarea banilor in contul nostru. Confirmarea platii poate dura intre 24 si 48 de ore.

 

Descrierea Garanției găsiți aici

Litigii

Pentru orice conflict aparut intre S.C. TRANSYL IMPEX S.R.L. si clientii sai se va cauta o rezolvare pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi solutionat de catre instanta judecatoreasca pe a carei raza teritoriala se afla sediul S.C. TRANSYL IMPEX S.R.L.

 

NOTA de Informare privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru ca experienta dvs. pe site-ul Romarta.Net sa fie completa si pentru a face posibila expedierea si livrarea comenzilor plasate, trebuie sa fiti de acord ca S.C. TRANSYL IMPEX S.R.L. sa colecteze si sa prelucreze datele inscrise conform cerintelor Legii nr. 677/2001 si ale Legii nr. 506/2004 .

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice Romarta.Net are obligatia de a administra în conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este de a trimite corespondenta si de a onora comenzile. 

Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare onorarii comenzii. Refuzul dvs. determina imposibilitatea plasarii pe acest site a comenzii dvs. si prelucrarii ei.

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii doar de catre operator.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Odorheiu-Secuiesc, Str.Kossuth Lajos Nr.1. sau pe office@romarta.net . De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în alta tara.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât mai curând posibil.

*Observatie: orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

Politica de utilizare a cookie-urilor

Va rugam să citiți cu atenție informațiile care urmează:

Pentru a respecta cerințele stabilite în  Directiva UE din 26 mai 2012 și prevederile Legii nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, tuturor vizitatorilor website-ului li se cere consimțământul înaintea transmiterii de cookies în computerele acestora.

Acest website folosește cookie-uri proprii și de la terți pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

Cookie-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea anumitor setări precum: limba în care este vizualizat un site, accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’.
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face și mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori.
 • Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experiență de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai placută.

Ce este un “cookie”?

Un “Internet Cookie” (termen cunoscut și ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur și simplu“cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitara emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet.

Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 1. Cookie-uri de sesiune – acestea sunt stocate temporar în folderul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browserului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).
 2. Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (și, în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de ‘third party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor websiteuri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă.

 Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singura sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit website-ul, iar unele cookie-uri sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (cookie-uri permanente). Cu toate aceste, cookie-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un video sau o reclamă). Aceste terțe părțti pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc “third party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte, de asemenea, legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către un site.

O vizită pe un website poate plasa cookie-uri pentru:

 • creșterea performanței website-ului;
 • o analiză a vizitatorilor;
 • geotargetting;
 • înregistrarea utilizatorilor.

Cookie-uri de performanță

Acest tip de cookie reține preferințele utilizatorului pe acest site, așa încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului.

Exemple: setările volumului pentru video player, viteza de video streaming cu care este compatibil browserul.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor

De fiecare dată când un utilizator vizitează un site, softul de analytics furnizat de o terță parte generează un cookie de analiză a utilizatorului. Acest cookie spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul va semnala dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, se va genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care vizitează site-ul și cât de des o fac.

Atat timp cât vizitatorul nu este înregistrat pe  site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă este înregistrat se pot cunoaște, de asemenea, detaliile furnizate, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității, conform prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește din ce țară proveniți. Este complet anonim și este folosit doar pentru a targeta conținutul – chiar și atunci când vizitatorul este pe pagina  în limba română sau în altă limbă, se va primi aceeași reclamă.

Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe un site, se generează un cookie care anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele folosesc aceste cookie-uri pentru a  arăta contul cu care sunteți îngregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, se permite să se asocieze orice comentariu postat pe site cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat “pastrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

Alte cookie-uri ale terțelor părți

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a customiza o aplicație.

De exemplu, când distribuiți (share) un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe un site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

 Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Webserverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet ( ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site; păstrarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; păstrarea produselor în coșul de cumpărături)

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor (care nu necesită autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de știri, vreme, sport, hărți, servicii publice și guvernamentale, site-uri de entertainment și servicii de travel.
 • Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor, preferințele de limbă ( ex:afișarea rezultatelor căutarilor în limba Română).
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Măsurare, optimizare și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri ). Website-urile derulează aceste analize a utilizarii lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Securitate si probleme legate de confidențialitate

Cookie-urile NU sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod, așa că nu pot fi executate, nici nu se pot auto-executa. In consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaza informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte siteuri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și in mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

In general browserele au integrate setari de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată dupa ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazatăa pe cookies.

 • Particularizați-vă setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • Dacă împărțiți accesul la calculator, puteți lua în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideți browserul. Aceasta este o variantă de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • Instalați-vă și actualizați-vă constant aplicații antispyware.
 • Multe dintre aplicațiile de detectare și prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, impiedică browserul de la a accesa website-uri care ar putea sp exploateze vulnerabilitățile browserului sau să descarce software periculos.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit.

Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate seta browserul să accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă un vizitator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul Opțiuni /Settings sau în meniul Preferințe / Favorites al browserului.